BRICO FRIDAY: Idag får du 5% rabatt på alla varor* med koden "BRICONOV21"! * gäller ej Tretford produkter
Expertråd
08-121 114 49
mån-fre: 9.00-17.30

Laminat på kakel – Spara pengar och tid

Tuesday, July 7, 2020

Bor du i en lägenhet med kakelgolv men saknar värme och naturliga ytor under dina fötter? Vi har en lösning för dig; du kan lägga laminat på kaklet! Detta sparar dig mycket tid och pengar, eftersom du inte måste ta bort de gamla kakelplattorna för att lägga det nya golvet. Att lägga laminatgolv är dessutom snabbt och oomplicerat tack vare våra instruktioner i detta blogginlägg.

laminat upptäck

Före du lägger laminat...

Det är viktigt att förbereda kaklet ordentligt före du lägger ditt nya golv så att det nya laminatet hålls i gott skick så länge som möjligt.

  • Eventuella höjdskillnader mellan laminatgolvet och kaklen skall jämnas ut med passningsprofiler.
  • Möjliga höjdförskjutningar i kaklen får inte överstiga 2 mm.
  • Om det finns sprickor i det gamla golvet bör de tätas innan det nya laminatet läggs på.
  • Lösa kakelplattor måste limmas så att den nya ytan förblir stabil och ljuddämpande.

Fuktbarriärer, isolering mot slagljud och rörelsefogar

Även om laminat är en mycket robust golvbeläggning är den väldigt känslig mot vatten och fukt. Om stora mängder laminat och paketvattnet stiger i laminatets ledningar kan golvet förstöras. Av detta skäl är det nödvändigt att integrera en fuktbarriär. Barriären placeras löst på kaklen så att den sticker ut cirka 10 centimeter på väggarna. Arken i fuktbarriären bör överlappa varandra ca 20–40 centimeter.

Isolering mot slagljud placeras direkt på fuktbarriären. Denna isolering är väldigt viktig, eftersom ljudet som uppstår då laminatet slår mot kaklen annars är väldigt högt.

Innan du lägger laminatet på kaklet bör du se till att skapa en rörelsefog på 1–1,5 centimeter från väggen mot rummet för att undvika sprickor och andra skador.

Övriga förberedelser

laminat naughty

Laminatet läggs nästan alltid löst på kakelgolv. Ifall man använder lim kan det i värsta fall förstöra det nya laminatgolvet. Om du letar efter en lämplig ny golvbeläggning rekommenderar laminatgolv av BerryAlloc.

Lämna laminatbrickorna 24 timmar i rummet innan du lägger dem så att de anpassas till luftfuktigheten. Detta förhindrar de enskilda elementen från att vrida sig och gå sönder efter installationen.

Så här lägger du laminat:

  • Du lägger den första laminatpanelen från vänster till höger. Ifall du vill visuellt förlänga ditt rum rekommenderar vi att lägga panelerna lodrätt. Ifall du vill få ditt rum att se bredare ut skall panelerna läggas vågrätt.
  • Det är lätt att fästa följande panel. Du klickar i fogen och för sedan laminatplankorna mot varandra. Avsluta med att trycka nedåt så att de slutligen fästs vid varandra. Fortsätt tills du har ett helt golv.
  • Det är också viktigt att beakta värmerören. Börja med att räkna avståndet från väggen till mitten av rören för att skapa delen som ligger bakom rören. Sedan bör du räkna ut avståndet från din sista panel före rören till mitten av själva rören. Dessa mått bör du sedan följa för att kunna borra ut lämpliga hål för dina rör. Såga ut spåret och borra hålen försiktigt. Lägg först den lilla biten som skall vara bakom rören och sedan den större biten som kommer framför. Knacka försiktigt fast dem. Undvik att slå för hårt så att du inte skapar bucklor på ditt nya golv.

Vi hoppas att våra tips kommer att förbereda dig väl för den kommande läggningen av laminatgolv på kakel och önskar dig mycket framgång med ditt renoveringsprojekt! Tveka inte att kontakta oss ifall du har frågor. Vår vänliga personal är här för dig.

Till nästa gång!

Ditt BRICOFLOR-team

Tillbaka till inlägg