REA: Spara upp till 70% i många kategorier nu!

Close icon

Vad är det som gör korkgolv så hållbara?

måndag 29 april 2024

En man håller stammen av ett korkträd i sina händer.

Kork har blivit en stark spelare på golvmarknaden som tidigare dominerades av laminat- och vinylgolv. Kork är inte endast omtyckt för sitt unika utseende och sina enastående naturliga egenskaper, utan också för sin otroliga hållbarhet. Som råvara är kork väldigt miljövänligt, men till skillnad från trä har den en avgörande fördel: träden behöver inte fällas för att producera korkgolv.

I det här blogginlägget förklarar vi vad som gör korkgolv så hållbara och varför detta trendgolv blivit en ”must-have” produkt i så många svenska hushåll.

Olika korkgolv.

Vad gör korkgolv så hållbara?

Korkgolv är inte de första golven som tillverkas av naturliga råvaror. Parkett består ju nämligen huvudsakligen av den naturliga råvaran trä. Strängt taget är dock kork inte trä, eftersom kork erhålls från korkekens bark. Korken extraheras vanligtvis inte maskinellt utan tas försiktigt bort från trädet för hand. Träden behöver med andra ord vare sig skadas eller fällas i processen, vilket är ett måsta på när det kommer till tillverkningen av parkett.

Ett korkträd mot en blå himmel och solsken, en man hamrar en yxa i ett korkträd och en bunt korkbark mot en blå himmel.

Kort fattat kan man förklara orsaken till korkgolvens hållbarhet i en mening:  Eftersom korkekarna inte behöver fällas kan de fortsätta binda CO₂ från atmosfären. Detta gör råvaran kork till ett unikt ekologiskt råmaterial. Vissa av korkgolven är inte bara klimatneutrala, utan även klimatpositiva. Orsaken till detta är att korkekarna kan ta upp mer CO₂ från atmosfären än vad som produceras vid tillverkningen av korkgolvet. Det är dock viktigt att komma ihåg att ta väl hand om korkgolvet så att det håller många år framöver.

En korkekskog, en man sitter på en korkek och tar bort barken från trädet och korkbarken närbild.

Korkgolv - en robust golvbeläggning som inte tär på naturen

Eftersom korkgolv är hållbara lämpar det sig särskilt väl för hushåll med höga krav på en god ekologisk balans. Men vad händer egentligen med korkgolvet efter att det har sett sina bästa dagar? Du behöver inte oroa dig för att ditt korkgolv ska slitas snabbt eller att tidens tand sätter sina spår under de första åren i användning. Korkgolven imponerar nämligen med sin otroliga hållbarhet, vilket tillverkarna ofta står bakom med en garanti på 10 år i bostadsområden.

Ett av korkgolvens bästa egenskaper är att de är lika slittåliga som vinyl. De miljövänliga golven följer samma användningsklasser som vinyl, vilket betyder att det finns produkter för allt från gästrum till offentliga utrymmen som utsätts för stora mängder slitage. Ett korkgolv som tillhör användningsklass 23 är perfekt för bostadsutrymmen med hög trafikintensitet, till exempel korridorer och hallar. Ett korkgolv av klass 34 kan läggas i offentliga utrymmen som används väldigt ofta, till exempel ingångshallar och varuhus.

En naturlig råvara från toppodlare i Portugal

Kork är en lätt, elastiskt och för vätska svårgenomtränglig råvara med otroliga produktegenskaper. Tack vare dess enastående slitstyrka, mjuka yta och förstklassiga miljöbalans är kork ett optimalt material för golvbeläggning. Kork är även det bästa naturliga isoleringsmaterialet som finns på golvmarknaden. Genom att köpa ett korkgolv kan du med andra ord njuta av varma fötter även på vintern!

Närbild av ett korkträd. Bredvid en korkskog. En traktor med släpkärra har lastat en bunt korkbark. Himlen är blå.

Korkgolvets hållbarhet påverkas också av leveranskedjor och vidareförädling. Många tillverkare ställer höga krav på en god miljöbalans och köper endast råvaror som inte sliter på naturen. De flesta korkekskogar finns i Portugal, men även Italien, södra Frankrike, Spanien och nordvästra Afrika och har även planterats som prydnadsväxt, bland till exempel Kanarieöarna. I Portugal är skördande av korkbark ett hantverk som tack vare den cykliska skörden följer naturens regler. Korkindustrin bidrar även ofta till att stabilisera sociala förhållanden. Korkgolv är också övertygande på ett geologiskt plan: en korkek binder organiska ämnen i jorden och motverkar därmed ökenspridning och säkerställer att jorden hålls bördig och frisk.

Ekarna kan bli upp till 20 meter höga och blommar från slutet av mars till maj. De är gröna året om, liksom andra ekar som växer i varma länder och bildar öppna skogar med rik undervegetation. Bladen liknar dom på steneken, men arten känns lättast igen på den tjocka, svampiga och djupt fårade gråbruna barken.

Korkek är ett mycket mångsidigt material med otroliga produktegenskaper, och odlas kommersiellt, främst i Portugal, men även i Algeriet och Spanien.  Cirka hälften av den kommersiellt odlade korken kommer från Portugal. De två första skördarna används till produkter som inte kräver likadan slittålighet som golv. Vid tredje skörden är kvaliteten hög nog för att tillverka golvbeläggningar. Detta innebär att korkeken måste vara över 38 år gammal för att barken ska kunna användas som bland annat vinkorkar.  De otroligt vackra odlingarna består av mellan 75 och 120 träd per hektar. På grund av att korkcellerna håller på att dö och är skiktade, luftfyllda och inlagrade med suberin, så är det ogenomtränglig för vatten och gaser. Förutom som golvbeläggningar används kork även till produktion av fiskeflöten, skosulor och mycket mera. Efter skörd måste korken få torka i ungefär 1 år före det kan göras om till korkprodukter.

En man kramar om stammen på en korkek. Bredvid en korkek i solnedgången. Solen skiner genom trädtoppen.

Använd korkgolv hållbart

Korkgolv är i sig själv robust och hållbart – speciellt i jämförelse med vinylgolv. Hur slitstarkt golvet är beror dock på beläggningens slitskikt och läggningssätt. Ju högre slitskikt korkgolvet har, desto mer tål det, precis som med de flesta andra golvbeläggningarna.

Som regel är en limbar kork betydligt mer hållbart än ett korkgolv med klicksystem. Men en försiktig och miljövänlig livsstil säkerställer att golvet håller många år framöver.  Att köpa nya golv vartannat år skulle inte vara speciellt ekologiskt eller ekonomiskt. Ett korkgolv är oftast ett bra val här tack vare dess långa livslängd.

Olika korkgolv.

Många korkgolv kan även återvinnas vid slutet av sin livslängd. Observera dock att alla korkgolv inte är helt gjorda av endast kork. Många tillverkare förlitar sig på en mycket naturlig produktstruktur, men det finns även bland annat korkvinyl och korkparkett. Under de senaste åren har designgolv i kork även vuxit i popularitet.

Förresten: Vinyl klickgolv med korkisolering imponerar med sin höga hållbarhet och sin otroligt mjuka yta.

Fördelar med korkgolv

Kork bildas av celler med tomma lumen och suberiserade cellväggar. Suberin är en unik egenskap hos kork och används ofta för att identifiera korkceller i växtanatomin. Suberin gör kork ogenomträngligt för vatten och gaser och motståndskraftigt mot syror.

Korkens goda ergonomiska- och värmeisolerande egenskaperna beror på barkens struktur. Kork kännetecknas av en struktur som både är "mjuk" och kan lagra värme. Korkstrukturen är kompakt med ett mycket regelbundet arrangemang av de enskilda cellerna och utan intercellulära utrymmen.

Korkbark ur olika perspektiv.

Korkens mjuka och värmeisolerande egenskaperna gör trädet till ett idealiskt material för golvbeläggningar. Dessutom är kork väldigt lätt och elastiskt. Kork innehåller även suberin, vilket är ett hydrofobt och ett något "gummiaktigt" material som gör beläggningen vattenavvisande. Alla korkgolv är dock inte lämpliga för badrum eller kök. Se till att du läser tillverkarens bruksanvisningar och rumsrekommendationer noga igenom före du installerar ett korkgolv i våtrum.

Korkgolv orsakar inte dammproduktion, så dessa beläggningar är även lämpliga för allergiker. Golven är också brandsäkra och utrustade med flamskyddsmedel. Kork har också otroliga ljudisolerande egenskaper, vilket gör dem till ett optimalt alternativ för familjer med små barn.

En kvinna sitter lutad mot värmaren på ett korkgolv. Det finns många växter runt omkring.
Korkens mjuka yta och otroliga värmeledningsförmåga säkerställer att golvet är ergonomiskt och skönt att gå på.

Korkbarkens otroliga produktegenskaper

Korkeken växer i sydvästra Europa och nordvästra Afrika där den är väl lämpad för klimatet.  En riklig och jämnt fördelad nederbörd, korta torra sommarperioder dämpade av luftfuktighet, mycket milda vintrar, klar himmel och mycket solsken, samt mycket genomsläpplig, fuktig och djupt kiselhaltig jord.

Korkek kan stödja olika ekosystem och är av denna anledning en skyddad art, med en skördeprocess som är hårt lagstadgad och reglerad i Portugal. Arten, som täcker cirka 8 procent av Portugals totala yta och utgör 28 procent av dess skogar, växer bäst i de centrala och södra delarna av landet där de största bestånden av högvärdig kork finns.

När ett träd är cirka 25 år gammalt kan det skördas för sin "jungfrukork" och sedan vart 9:e år efter att korkens "bark" skördats, och året markeras på trädet med det sista numret för det året (dvs. Ett träd som skördats i sommar kommer att målas med en 3a). Portugisisk lag förbjuder att träden skalas mer än en gång vart nionde år för att skydda arten. 38 år gammal bark (ungefär den tredje skörden) är när barken blir av tillräckligt hög kvalitet för att producera vinproppar.

Skörden av trädets höjd bestäms av diametern, om trädet är 1 meter i diameter kan du skörda tre meter av trädets höjd. En korkek lever i cirka 150 - 200 år i genomsnitt vilket innebär att den kommer att skördas cirka 15 gånger under sin livscykel.

Av de producerande länderna spelar Portugal en viktig roll i det industriella utnyttjandet av kork och intar sålunda med rätta den främsta ställningen. I Portugal finns det hundratals fabriker, som är utrustade med de senaste maskiner och utnyttjar de senaste tekniska framstegen, vilket gör det möjligt för industrin att möta efterfrågan på alla produkter. Denna industri tillverkar proppar, skivor, olika typer av flöten, skosulor, tryckpapper, cigarettspetsar, golvbeläggningar och mycket mera.

För- och nackdelar med korkgolv

Fastän korkgolv redan funnits i många decennier, så har de i stort sett först blivit populära under de senaste åren. Orsaken till detta är att kork är en "grön" förnybar resurs som kan användas utan skuldkänslor som är förknippade med att fälla gamla lövträd eller tropiska regnskogar. Kork är också biologiskt nedbrytbar och binder organiska ämnen i jorden

Korkgolv har många fördelar och dess växande popularitet har lett till att dessa beläggningar kan hittas överallt från gästrum till butiker och restauranger.  Men alla korkgolv är inte lika hållbara som vissa andra golvmaterial, och det är känsliga för flera former av skador. Det är viktigt att förstå de underliggande egenskaperna hos kork för att kunna fatta ett välgrundat beslut om att använda det i ett specifikt utrymme.

Till näst presenterar vi korkgolvens huvudsakliga för- och nackdelar så att du på ett objektivt sätt kan bestämma om dessa beläggningar passar in i ditt hem.

+ korkgolv är relativt enkelt att ta hand om. Det krävs bara regelbunden sopning eller dammsugning för att ta bort skräp och smutspartiklar, samt moppning då och då. Men det är viktigt att vätskor torkas upp omedelbart för att förhindra permanenta fläckar på beläggningen.

+ En av de bästa egenskaperna med korkgolv är att ytbehandlingen kan göras om ett flertal gånger under golvets livstid. På detta sätt får golvet nytt liv och ser nytt och fräscht ut många år framöver.

+ Moderna korkgolv kan installeras i nästan alla utrymmen, så länge användningsklassen och skötseln är rätt. Tack vare den moderna tryckprocessen fick det även korkgolv som liknar marmor, natursten och trä på marknaden. Det otroliga utbudet av korkgolv säkerställer att alla hittar ett alternativ som faller just dem i smaken.

+ Som råvara är kork väldigt miljövänligt, men till skillnad från trä har den en avgörande fördel: träden behöver inte fällas för att producera korkgolv.

+ En av korkgolvets bästa egenskaper är hur mjuk och elastisk den känns under fötterna. På grund av detta är kork populärt i rum där man står länge, till exempel i kök.

-  Korkgolv måste ytbehandlas med ett ämne som skapar en osynlig barriär över dess yta, vilket skyddar mot vattenfläckar och skador. Ytbehandlingen bör förnyas med jämna mellanrum. Alla ytbehandlingsämnen eller ”sealers” är dock inte perfekta, och om golvet utsätts för stora mängder slitage kan korken förstöras eller missfärgas. Hög luftfuktighet kan också få korken att bli bucklig, vilket kan leda till att beläggningen måste bytas ut.

Katt- och hundnaglar är ett särskilt problem för korkgolv. Att hålla naglarna korta kan hjälpa mot detta, men husdjur kommer alltid att vara en fara för korkgolvens yta. Om du har tunga möbler kan de ibland orsaka permanenta skador på materialet.

- Korkgolv är känsliga mot solljus, och om golvet utsätts för stora mängder UV-strålning kan vissa produkter missfärgas med åren.

Sist men inte minst - Ett korkgolv som kan anpassas efter dina behov

Genom att välja en korkgolvbeläggning fattar du ett ekologiskt beslut. Det är dock viktigt att ta hand om korkgolvet på rätt vis så att det håller många år framöver. Golv av naturkork är något hållbarare än sten- och träimitationer, vilket gör det till ett optimalt alternativ för rum med hög trafikintensitet.

Klassiska korkgolv i trä- eller stenimitatione säljs vanligtvis som färdigt ytbehandlade. De olika tillverkarna erbjuder vanligtvis korkgolv vars yta redan blivit skyddat, men till exempel i kollektionen Cortex Corknatura får du möjligheten att behandla ditt korkgolv själv så att du kan anpassa vilken ytbehandling som passar dina behov bäst. Innan behandlingen är det ska du putsa golvet från damm och smuts. Applicera sedan det valda medlet på golvet. Du bör också använda en färg som är specialgjord för korkgolv så att den anpassar sig till materialets elasticitet och inte spricker. Använd en tätningsrulle för att applicera medlet jämnt på ytan. Beroende på behandlingen kan du vanligtvis applicera nästa lager en dag senare och det tredje 24 timmar senare. I allmänhet kan man röra sig fritt på golvet runt 48 timmar efter att det sista lagret applicerats på golvytan.

Köp ditt nya korkgolv redan idag och skapa en egen oas av välbefinnande i ditt hem

I vår nätbutik väntar ett otroligt utbud av korkgolv och andra renoveringsprodukter på att flytta in hos dig och ge ditt hem nytt liv tillsammans med dig. Vi har garanterat en produkt som passar just dig, oavsett om du letar efter ett modernt golv i naturkork eller en tidlös variant i träimitation.

Med bara några få klickar kan du hitta dina nya renoveringsprodukter som kommer att levereras till din dörr så snabbt som möjligt. Om du vill ha en mer exakt bild av hur din valda vara egentligen ser ut, kan du använda vår provtjänst. När du har fattat ditt beslut kommer du att dra nytta av vår bästa prisgaranti när du beställer. Om du planerar större byggprojekt kan du begära ett individuellt erbjudande. Vår personal hjälper dig gärna med allt från att välja produkt till leveransfrågor. Beställ din nya väggfärg redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig!

Vi hoppas att vi kunnat hjälpa dig att hitta ett nytt korkgolv. Varma vårhälsningar från ditt BRICOFLOR-team, experterna på väggar och golv!

Tillbaka till inlägg